Një rus do t'i ndihmojë kamionit 20 ton që të dal nga bora... (VIDEO)

Shikojeni rusin si do ta ndihmojë kamionin me 20 tonë që të dal nga bora. hahah